โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
E-Services
ระบบแสดงรายงานใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64
ขอใบประกอบวิชาชีพออนไลน์
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64
ระบบหนังสือราชการออนไลน์
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64
ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64
แจ้งซ่อม
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64
ครูบันทึกเกรด
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64
นักเรียนเช็คเกรด
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64