โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
โครงสร้าง

Adobe Acrobat Document โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.93 KB