โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
https://drive.google.com/file/d/1nwDfNa2J_TS_gch34FYZltOgV2kw4Lu_/view?usp=sharing
Adobe Acrobat Document 039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.57 KB