โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

1. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 แผนดำเนินธุรกิจ https://drive.google.com/file/d/1An8fgbB_ZSD2tRm5orjhrk4DVE3HqEEA/view


2. แบบสอบถามเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 https://drive.google.com/file/d/1vSjbHoFPAyTqp2MsNKDpkbQtZxkTYoAn/view