โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน จำนวนเรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ ยุติเรื่อง หมายเหตุ
    ตุลาคม 2562  
    พฤศจิกายน 2562  
    ธันวาคม 2562  
    มกราคม 2563  
    กุมภาพันธ์ 2563  
    มีนาคม 2563  
    เมษายน 2563  
    พฤษภาคม 2563  
    มิถุนายน 2563  
    กรกฎาคม 2563  
    สิงหาคม 2563        
    กันยายน 2563        
รวม