โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

1. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  https://drive.google.com/file/d/19giGnWDmSfokdr2wJ8hbAKS7BsCyf1CG/view?usp=sharing