โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุรอบ 1 ต.ค 62 - 7 ส.ค.63 https://drive.google.com/file/d/1jtuV9Ab7uG4U2zQzMWlZEodx00T2DmsQ/view?usp=sharing