โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

Word Document รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.28 KB