โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Adobe Acrobat Document แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประมาณการรายรับรายจ่าย ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.76 KB