โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ว20/2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
https://drive.google.com/file/d/1Kt021Dqn2Lh4BX2fd-YvJ2U_i1kkJ5XA/view?usp=sharing

Adobe Acrobat Document คู่มือ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหาแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 559.08 KB