โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://drive.google.com/file/d/13pnLgo2osXFh9V20SfVcCpDIyVqysgR3/view
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2562 31 มีนาคม 256   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.99 MB