โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
แผนดำเนินงานประจำปี

ZIP Archive แผนดำเนินงานประจำปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.87 MB