โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม
2 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหวายหนิม  ตำบลเคียนซา  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84260
เบอร์โทรศัพท์ 077387125
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา


Adobe Acrobat Document แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 2560-2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.04 MB